Document

Rondetafelbijeenkomst Maatschappelijke Verantwoording JGZ

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Op 8 september jl. heeft bij GGD Nederland het rondetafelgesprek in het kader van Maatschappelijke Verantwoording in de JGZ plaatsgevonden.


Indicatoren voor Maatschappelijke Verantwoording in de Jeugdgezondheidszorg:

Op 8 september jl. heeft bij GGD Nederland het rondetafelgesprek in het kader van Maatschappelijke Verantwoording in de JGZ plaatsgevonden. Hierbij waren naast de projectgroepleden Maatschappelijke Verantwoording (RIVM, IGZ, VNG, Actiz en GGD Nederland) ook beleidsambtenaren van gemeenten, managers van JGZ-thuiszorgorganisaties en hoofden JGZ van GGD’en aanwezig.

Doel van de bijeenkomst was het bereiken van consensus over een conceptset van indicatoren voor Maatschappelijke Verantwoording in de JGZ. De deelnemers kregen een lijst voorgelegd welke bestaande indicatoren uit de Benchmark JGZ, de GGD Benchmark, de Monitor Jeugd, de Zorgbalans en IGZ-indicatoren bevatte. Deze indicatoren zijn beoordeeld aan de hand van de criteria relevantie, validiteit en betrouwbaarheid.

Het resultaat van de bijeenkomst is een conceptset van 19 indicatoren omtrent een viertal thema’s. Deze thema’s zijn bereik, efficiëntie, extra zorg en vaccinatiegraad. De volgende stap is het verder uitwerken van de indicatoren en het schrijven van een handleiding voor het gebruik van de indicatoren. De conceptset wordt uiteindelijk voorgelegd aan de stuurgroep Maatschappelijke Verantwoording. De stuurgroep zal eind 2008 besluiten hoe dit project vervolgd zal worden.

In de bijlagen kunt u de presentaties van de bijeenkomst vinden. Ook is de tabel met daarin de selectie van indicatoren zoals deze uit het rondetafelgesprek naar voren zijn gekomen geplaatst (Overzicht indicatoren_Versie 7)[1].

In november worden nog 2 rondetafelgesprekken georganiseerd voor de taakvelden Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Gezondheidsbevordering, Lokaal Gezondheidsbeleid en Epidemiologie. Voor achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de link naar het kaderdocument Maatschappelijke Verantwoording.

Voor overige vragen kunt u zich richten tot Emmy Hoffmann (ehoffmann@ggd.nl) of Monique Westerlaken (mwesterlaken@ggd.nl).


[1] De indicatoren behoeven nog verdere uitwerking.


Zoeknummer: 49586

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals