Document

VWS: beleidsplan segv komt in najaar met concrete doelstellingen en interdepartementale inzet

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Op 9 juli 2008 heeft minister Klink aan de Tweede Kamer laten weten dat het niet lukt om voor de zomer te komen met een beleidsplan sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV). Hij kondigt nu aan dat dit plan in het najaar zal verschijnen en dat daarin ook uitwerking van de Motie-Arib wordt meegenomen. Deze motie, die is aangenomen tijdens de behandeling van de Wet Publieke Gezondheid, vraagt om een nota over diversiteit in de publieke gezondheidszorg en een bijbehorend plan van aanpak om de verschillen weg te nemen.
De minister geeft in de brief een analyse van de huidige situatie en kondigt aan in het najaar in te gaan op de mogelijkheden van parallelle belangen met bijvoorbeeld SZW (armoedebestrijding) etc. op landelijke niveau en sportverenigingen en anderen op lokaal niveau. Ook noemt hij de uitwerking van de relatie preventie-curatie en het traject samen met de VNG en GGD Nederland om de openbare gezondheidszorg te versterken.
Minister Klink noemt de GGD’en expliciet als organisatie die met VWS de voortgang van het beleid kan monitoren. GGD Nederland ziet die rol ook, en voegt daar nog aan toe dat ook de (uitvoerende) regie namens de gemeenten bij de GGD past, opdat lokaal/regionaal de initiatieven goed kunnen worden afgestemd - en indien nodig aangejaagd – en kunnen aansluiten bij andere lokale trajecten zoals de WMO, economisch beleid en dergelijke.

Zoeknummer: 49140

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals