Document

‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

14 februari 2018 | 1 minuut lezen

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Dat betekent dat er minder artsen opgeleid worden dan er naar verwachting nodig zijn met als gevolg dat er op termijn een tekort aan gekwalificeerde artsen M&G ontstaat. Een deel van de 1e en 2e fase opleidingsplaatsen wordt publiek gefinancierd door het ministerie van VWS omdat deze gerelateerd zijn aan de Wet Publieke Gezondheid. Het gaat om de jeugdartsen, artsen infectieziektenbestrijding, artsen tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen. Om de instroom van deze door VWS gefinancierde opleidingen te verhogen en de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen wil VWS onder andere meer coördinatie en afstemming met betrekking tot de instroom en capaciteit van de opleiding in de praktijk. Ten behoeve hiervan is besloten een nieuwe opleidingsinfrastructuur te ontwerpen. Het ministerie van VWS heeft in samenspraak met betrokken partijen uit het veld, te weten ActiZ, GGD GHOR NL, KAMG, LOSGIO, NSPOH en TNO, aan Paul van der Velpen de opdracht gegeven om te adviseren over de inrichting van deze opleidingsinfrastructuur met betrekking tot:

• de organisatiestructuur die nodig is voor opleidingsinstituut overstijgende taken;

• welke opleidingsinstituut overstijgende taken in deze structuur ondergebracht kunnen worden, en

• de aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met de academische sociale geneeskunde in de UMC’s.

De voorstellen uit dit advies worden besproken met voormelde partijen en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in de gesprekken met VWS over de subsidiëring van de door VWS gefinancierde opleidingen.

Bijgaand het advies ‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’ . 

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals