Document

Nazorg aan ex-gedetineerden : De rol van de GGD

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Deze handreiking kwam tot stand n.a.v. literatuuronderzoek, contacten met individuele gemeenten en GGD'en, en een 'expertmeeting' op 8 oktober 2008. Doel van deze handreiking is de GGD'en en hun gemeenten informeren en ondersteunen bij de opzet van de nazorg aan ex-gedetineerden en veelplegers, en is niet bedoeld als landelijk model maar een handreiking om te komen tot lokaal maatwerk.

Zoeknummer: 51738

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals