Document

Managementsysteem GGD Noord- en Midden-Limburg

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Vanuit HKZ (norm 4.4) moet het (kwaliteits)managementsysteem aan diverse eisen voldoen. Welke processen zijn er nodig voor dit systeem en voor de toepassing ervan. Ook de volgorde en interactie tussen deze processen moet vastgesteld worden. Verder geeft de directie een oordeel over de werking van het (kwaliteits)managementsysteem. Dit gebeurt o.a. door het kerndocument van het managementsysteem jaarlijks ter toetsing voor te leggen in het kader van de directiebeoordeling.

Zoeknummer: 50266

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals