Document

De rol van leiderschap binnen gezondheidsbevordering

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

In het kader van de landelijke pilot Toetsing Referentiekader Gezondheidsbevordering is onderzocht om welke competenties het gaat bij leiderschap in het algemeen en hoe die specifiek bij gezondheidsbevordering tot uitdrukking komen. Als resultaat van dit onderzoek is een competentieprofiel opgesteld. Het competentieprofiel geeft aan over welk gedragsrepertoire leiders in de gezondheidsbevordering moeten beschikken, gekoppeld aan aspecten van de functie. In de praktijk is binnen gezondheidsbevordering vaak sprake van verschillende typen van leiderschap, waar verschillende specifieke competenties bij horen.

Zoeknummer: 49929

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals