Document

Beren op de weg

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

In opdracht van GGD Nederland heeft Lunivi Advies onderzoek gedaan naar de
stand van zaken met betrekking tot de HKZ certificatie bij de GGDen.
In het algemeen blijken de GGDen pas 27% van de certificaten voor Wcpv taken
te hebben behaald. De helft van alle GGDen heeft op 1 september 2008 n of
geen certificaat. Verder is duidelijk geworden dat pas in 2007 het
certificatieproces een beetje op stoom is gekomen. Van alle behaalde certificaten
is 72% in 2007 en 2008 behaald.
Het onderzoek heeft zich toegespitst op 10 GGDen die volgens de
kwaliteitsthermometer op 1 juni 2008 nog geen, of een onvolledig certificaat
voor een Wcpv taak hadden behaald. Alle portefeuillehouders kwaliteit in het MT
en kwaliteitsmedewerkers van die GGDen zijn genterviewd. Uit de gesprekken is
gebleken dat alle GGDen wel bezig zijn met de implementatie van een
kwaliteitssysteem en streven naar certificatie op basis van de HKZ
normenstelsels.

Zoeknummer: 50422

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals