Document

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen (september 2009)

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Samenvatting:
De Richtlijn 'Beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen' (toegevoegd als bijlage) is opgesteld door de Vakgroep Forensische geneeskunde van GGD NL, het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met ondersteuning van Beter voorkomen, het landelijk programma voor het verbeteren van de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg. De richtlijn is sinds april 2007 van kracht.


Inhoud:
Een richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies, ter ondersteuning van de besluitvorming van de professionals werkzaam in de forensische geneeskunde.

Deze richtlijn is voor alle geneeskundigen van publieke en niet-publieke organisaties die in Nederland forensische taken uitvoeren. Een richtlijn is een aanbeveling voor het behandelen van de meerderheid van cliënten/gemiddelde cliënt en is dus zeker niet een strak keurslijf. Richtlijnen zijn dynamisch en moeten door alle forensisch geneeskundigen te gebruiken zijn. Dit impliceert dat de werkwijzen niet altijd tot in de kleinste details beschreven zijn.

Afwijken van richtlijnen

De situatie van de individuele cliënt kan op allerlei manieren niet overeenstemmen met de handelingsinstructie van de richtlijn en vereist soms dat de richtlijn niet (geheel) wordt gevolgd. Een vereiste is dat degene die afwijkt van de richtlijn, de gevolgde werkwijze en de motivatie voor het afwijken in het medisch dossier van de cliënt registreert.

Indien regionaal/lokaal afgeweken wordt van de richtlijnen, is het van belang dat deze afwijkende afspraken, als aanvulling op de betreffende richtlijnen, in de organisatie worden vastgelegd. Het registeren van afwijkingen is in het kader van de HKZ-certificatie een vereiste.

Onderhoud en ontwikkelen van richtlijnen

Het kan zijn dat veranderingen in wetgeving en werkontwikkeling, maar ook de praktische uitvoerbaarheid om aanpassing vragen. Hiervoor is een procedure opgesteld. Via deze procedure is het mogelijk verbeteringen aan te brengen en nieuwe richtlijnen toe te voegen. Signalen die verwerkt mogen worden in/tot een richtlijn, kunnen gemeld worden aan de Vakgroep Forensische geneeskunde van GGD NL of aan het secretariaat van het FMG. De Vakgroep Forensische geneeskunde en het FMG inventariseren periodiek de gewenste aanpassingen en initiëren het proces van wijziging en ontwikkeling van een richtlijn. De eindverantwoordelijkheid van het onderhoud en de ontwikkeling ligt bij het bestuur van het FMG.


Zoeknummer: 42442

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals