Document

Handreiking privacybescherming epidemiologie: de implicaties van de wet- en regelgeving bij epidemiologisch onderzoek met privacygevoelige gegevens door de GGD - versie april 2007

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Samenvatting:
De handreiking beschrijft zaken waarmee epidemiologen bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moeten houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Ook biedt de handreiking praktische handvatten voor het omgaan met interpretatievragen en/of tips voor het vermijden van dergelijke dilemma's. Deze handreiking richt zich specifiek op verwerving en gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Inhoud:
De privacyhandreiking is ontwikkeld door 'Beter voorkomen', het landelijke kwaliteitsprogramma voor de publieke gezondheidszorg, in samenwerking met een jurist van het KNMG en een werkgroep bestaande uit GGD-managers, epidemiologen en de VNG. In de Landelijke Vakgroep Epidemiologie is afgesproken om de handreiking in alle regionale platforms te bespreken, waarna in het najaar van 2007 de definitieve versie (ook extern) wordt gepubliceerd. In overleg met de voorzitter van uw regionale platform wordt hiervoor in juni/juli een moment ingepland.

Toelichting handreiking privacy

De handreiking beschrijft waarmee epidemiologen bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moeten houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Ook biedt de handreiking praktische handvatten voor het omgaan met interpretatievragen en/of tips voor het vermijden van dergelijke dilemma’s. Deze handreiking richt zich specifiek op verwerving en gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. De vereisten daarvoor zijn over het algemeen strikter dan voor de verwerving en het gebruik van gezondheidsgegevens voor hulpverleningsdoeleinden (bijvoorbeeld in het kader van bemoeizorg). Bij hulpverlening staan de belangen van de cliënt/patiënt voorop, terwijl dat bij onderzoek niet noodzakelijkerwijs het geval is.

Bij het ontwikkelen van de handreiking is rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving en zelfregulering (gedragscodes). Ook zijn de vragen/praktijkervaringen die naar voren kwamen in de Themamiddag privacy (2005) in het traject meegenomen.

Introductiebijeenkomst
Beter voorkomen organiseert in mei/juni in uw regionale platform van Epidemiologie een introductiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst bespreken we aan de hand van een casus de handreiking en komen de oplossingsrichtingen uit de handreiking aan de orde.

Indien u interesse heeft in deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van uw regionale platform. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst het vriendelijke verzoek om de handreiking aan uw praktijksituatie te toetsen.

Zoeknummer: 42225

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals