Document

Handreiking Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Elke gemeente moet sinds 2003 om de vier jaar haar beleid voor de openbare gezondheidszorg vastleggen in een lokale nota gezondheidsbeleid. Gezondheidsbeleid is breed en heeft raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen, onder andere het Wmo-beleid. Het realiseren van samenhang in beleid en uitvoering wordt daardoor complexer en de roep om gemeentelijke regie luider. Hoe kunnen gemeenten regie voeren in die collectieve preventie in en welke activiteiten horen bij die rol? Op deze en andere vragen geeft de handreiking ‘Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg’ antwoord. Deze handreiking (bijlage) is opgesteld door Onderzoeks- en Adviesbureau SGBO in opdracht van de VNG en in april gepresenteerd tijdens de Regioconferentie Werken aan kwaliteit in het lokale gezondheidsbeleid. De handreiking bevat veel tips en voorbeelden voor bestuurders openbare gezondheidszorg en ook een stappenplan voor het voeren van bestuurlijke regie. Het is één van de producten uit het landelijke kwaliteitsprogramma Beter Voorkomen.

De handreiking is te bestellen bij de VNG, afdeling BAOZW, postbus 20345 2500 GK Den Haag. Zolang de voorraad strekt. De brochure is vooral bedoeld voor gemeenten.

Zoeknummer: 48333

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals