Document

29 247 VWS, Doelstellingenbrief eerstelijnszorg, brief aan Tweede Kamer

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

In het kader van het beleid ten aanzien van Acute zorg heeft de minister op 16 juli aan de Tweede Kamer een brief gezonden waarin wordt aangegeven hoe gewerkt wordt aan de versterking van de eerstelijnszorg, zoals gevraagd in de motie-Schippers op 18 februari jl..
De brief benoemd vier thema’s, waarbij met name het eerste thema, meer samenhang in de zorg, sterk de verbinding legt met de publieke gezondheidszorg. Een van de doelstellingen is het versterken van de afstemming van gemeenten en eerstelijnszorg op lokaal niveau. Daarin wordt het voorgenomen programma ‘Lokaal – Centraal’ van VWS, VNG en GGD Nederland genoemd als belangrijk instrument. Daarnaast liggen er ook verbindingen met de doelstelling om de coördinatie en ketenzorg te versterken en daarin meer aandacht te besteden aan preventie. Het beleid raakt bovendien ook aan de uitwerking van het wetsartikel aangaande ouderengezondheidszorg in de Wet Publieke Gezondheid. In overleg met bestuurlijke partners en veldpartijen in de zorg zal dit beleid vorm en inhoud krijgen. GGD Nederland en de VNG overleggen daarover dit najaar met VWS.
Concreet worden in de brief het gemeentelijke/regionale gezondheidsbeleid genoemd. VWS wil bereiken dat de gemeenten (ook) een aantoonbare rol spelen in het gezondheidszorgbeleid.

Zoeknummer: 49144

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals