Document

Preventie voor zorg! - Wat de GGD doet en kan doen in het kader van de Wmo

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

De notitie 'Preventie voor zorg!' brengt in beeld wat de rol van de GGD kan zijn bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die per 1 januari 2007 in werking treedt. De notitie is vooral geschreven voor ambtenaren en wethouders volksgezondheid en Wmo en voor raadsleden. 'Preventie voor zorg' is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende GGD'en en is daarmee 'GGD-breed'. Ons streven is om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat mogelijk is.
NB: In onderstaande bijlagen vindt u de notities aangepast voor GGD Gelre-IJssel en voor GGD Zaanstreek-Waterland. Zo kan elke GGD het stuk naar de situatie in zijn eigen regio vormgeven.

Zoeknummer: 40507

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals