Document

30 131 Schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de WMO (nov. 2005)

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Kamerleden hadden tot 16 november de tijd om schriftelijke vragen in te dienen over de WMO.

Zoeknummer: 33692


Tijdens de schriftelijke vragenronde inzake de WMO hebben de Partij van de Arbeid, VVD, GroenLinks en SGP vragen gesteld over het onderbrengen van de OGGZ in de WMO. Ook vragen ze nadere informatie over de verhouding tussen de WCPV en de WMO in het algemeen en over de verhouding tussen de psychosociale nazorg bij rampen en de OGGZ in het bijzonder. Ook is het de Kamerleden niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de OGGZ en hoe de verhouding tussen centrumgemeenten en hun regiogemeenten geregeld wordt.
Dit blijkt uit het Kamerstuk ‘nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning’ (TK 2004–2005, 30131, nr. 27; zie de bijlage in GGD Kennisnet). Uit het 55 pagina’s tellende document blijkt dat op alle prestatievelden veel zaken voor de Kamerleden nog niet helder zijn geregeld en er veel vragen zijn over zowel inhoudelijke als financiële achtergronden.

Zoeknummer: 32371

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals