Nieuwsbericht

Link naar OneHealth portal

Bernadet Naber
21 februari 2012 | 1 minuut lezen

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q -koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.

De OneHealth portal is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico's hierop.

In de OneHealth portal zijn bestaande signaleringsservices ondergebracht, zoals vetinf@ct, inf@ct en EZIPs (web-based Emerging Zoönosen Informatie en Prioritering-systeem). In de agenda vindt u steeds actuele informatie over OneHealth activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

Klik hier om de OneHealth portal te bezoeken: http://www.onehealth.nl/home.aspx

HomeThema'sProfessionals