Document

Herijking van de visie op zorgcontinuiteit

13 januari 2016 | 1 minuut lezen

GGD GHOR NL heeft de opdracht gegeven om de visie op zorgcontinuïteit te herijken. De visie is in maart 2014 opgeleverd. De beoogde doelgroep van de visie is de verpleeg-, verzorgings- en gehandicaptensector.  De aanleiding wordt gevormd door een steeds nadrukkelijkere vraag om een landelijke visie, niet alleen vanuit de GHOR bureaus maar ook vanuit de zorgsector zelf.

1 document toegevoegd
1 maart 2016

Wanneer verwacht je dat deze nieuwe visie is afgerond?

2 maart 2016

De visie is opgeleverd en afgerond. DPG-en hebben hem vastgesteld maar verder is hij niet bestuurlijk vastgesteld door het veiligheidsberaad.

Momenteel is het weer een actueel item i.v.m. een notitie en gesprekken die gevoerd worden over de rol/verantwoordelijkheid van de GHOR ten aanzien van zorgcontinuiteit.

Hier volgt later ongetwijfeld een update over.

HomeThema'sProfessionals