Vacature

Sectiehoofd en kolomvertegenwoordiger Planvorming en Advisering

Organisatie: LOCC
Reageer voor 28 februari 2020

Sectiehoofd en kolomvertegenwoordiger Planvorming en Advisering

Betreft een detachering voor een periode van 3-4 jaar

Geïnteresseerd?

Als sectiehoofd geef je leiding aan de sectie P&A. Als lid van het Sectiehoofden overleg en Kolomvertegenwoordigers overleg ben je mede verantwoordelijk voor de visie- en strategievorming als onderdeel van de integrale doelstelling van het LOCC op het gebied van crisisbeheersing en ben je belast met een aantal LOCC-brede portefeuilles. De Sectie P&A heeft tot doel het in de “koude fase” leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de crisisbeheersing op nationaal niveau door  mee te werken aan de bovenregionale en nationale planvorming / voorbereidende besluitvorming of advisering. De sectie doet dat in nauwe samenwerking met de afdelingen binnen J&V, maar ook met ministeries als  IenW, EZ en BZ, BZK. Daarnaast is er veel contact met  de operationele partners als Veiligheidsregio, Brandweer, Defensie, Gemeente (Bevolkingszorg), GHOR en Politie, vitale partijen. Onder de reguliere omstandigheden  werkt de sectie daarom basisscenario’s uit waarbij inzicht wordt verkregen in de consequenties van het verdelen van schaarste en/of ontsluiten van kennis hierover (planvorming).

Als kolomvertegenwoordiger  volg je nauwgezet de ontwikkelingen in de “witte keten”, en stemt deze af binnen de arena van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook stem je dit af met de bij het LOCC gedetacheerden van je eigen kolom. Je adviseert nationale en regionale crisisbeheersingsorganisaties bij (inter-) nationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen. Je stuurt, bewaakt en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nationale respons- en crisisplannen, op basis van nationale en internationale crisisscenario’s, waarbij rekening gehouden wordt met onderlinge belangentegenstellingen van de betrokken overheden, vitale sectoren, instellingen en bedrijven.

In geval van opschaling van het LOCC moet je kunnen optreden als operationeel leider.

HomeThema'sProfessionals