Vacature

Functioneel Beheerder | 32-40 uur p/w | Utrecht

Organisatie: GGD GHOR Nederland
Reageer voor 4 juni 2020

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) leveren GGD’en en JGZ-organisaties publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA) in de COA-opvanglocaties in Nederland. Deze dienstverlening bestaat uit jeugdgezondheidszorg (JGZ), TBC-bestrijding, infectieziektebestrijding, gezondheidsvoorlichting, technische hygiënezorg en afstemming en participatie in de lokale zorgketen. Vanaf medio 2020 dient er een nieuwe werkwijze voor de taak JGZ/PGA geïmplementeerd te zijn. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe werkwijze is een nieuw registratiesysteem wat deze processen zal ondersteunen. De taken op gebied van functioneel beheer zullen zich vooral daarop richten.

Locatie

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
HomeThema'sProfessionals