Vacature

Algemeen Commandant Geneeskundige zorg

Organisatie: GGD Fryslân
Uiterste reactiedatum: 20 december 2017

(EXTERNE) VACATURE

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân werkt hierbij structureel samen met andere organisaties zoals de politie en het waterschap. Wij werken in opdracht van de Friese gemeenten en ondersteunen hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dat vraagt om het bundelen van specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Een regionale aanpak vanuit de veiligheidsregio is dan effectiever. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken meer dan 1.900 medewerkers, waarvan ruim 60 procent bij de vrijwillige brandweer.

De afdeling Crisisbeheersing zorgt voor het versterken van de samenwerking tussen de crisispartners om, passend bij de Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen en hulpverlening en herstel te organiseren bij crises in de samenleving. Hiertoe hebben wij onder andere een aantal geneeskundige piketfuncties ingericht. Deze functionarissen richten zich op het coördineren van de samenwerking tussen de acute en publieke gezondheid  bij een daadwerkelijke crisis of incident. Wij zorgen voor de werving, selectie en vakbekwaamheid van deze personen.

Voor coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij een crisis en het adviseren van het Regionaal Operationeel Ream (ROT), zijn wij op zoek naar een Algemeen Commandant Geneeskundige zorg.

Algemeen Commandant Geneeskundige zorg  (nevenfunctie)

Functie-inhoud

De Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (AC Gz) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij een crisis. De geneeskundige hulpverlening coördineert de crisisbeheersingsprocessen voor de acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. De AC Gz adviseert de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) ten aanzien van dilemma’s en besluiten op strategisch niveau. De AC Gz staat aan het hoofd van de sectie GHOR en geeft direct, functionele leiding aan het Hoofd Actiecentrum GHOR en aan de OVD-G binnen het CoPI. Als coördinatiepunt voor alle crisisbeheersingsprocessen van de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg in het geval van een ramp of crisis functioneert het regionaal operationeel team (ROT).

Functie-taken

 •  Functioneel leidinggeven aan de sectie geneeskundige zorg.
 •  Inrichten en uitvoeren van het besluitvormingsproces gericht op de multidisciplinaire samenwerking.  
 •  Opstellen en uitbrengen van adviezen.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding voor de functie afgerond of bent bereid deze te gaan volgen.
 • Je hebt een dienstverband bij een van de partners in de geneeskundige kolom, bijvoorbeeld ziekenhuis of regionale ambulance voorziening.
 • Je hebt toestemming van de hoofdwerkgever om de functie te mogen uitvoeren.
 • Je hebt kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van complexe processen.
 • Je hebt kennis van procesmanagement.
 • Je kunt tijdens het piket binnen vijfenveertig minuten na alarmering in het Regionaal Coördinatiecentrum in Drachten zijn.
 • Je bent daarnaast tijdens je piket 24/7 beschikbaar als sparringpartner en adviseur voor de crisisorganisatie.

Belangrijkste competenties

 •  Leiderschap
 •  Samenwerken
 •  Besluitvaardigheid
 •  Politiek-bestuurlijk inzicht

Bijzonderheden

 • We bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak naast je huidige functie. Als je over de vereiste opleiding en ervaring beschikt, werk je jaarlijks circa 40 uur aan je vakbekwaamheid. De kosten van opleiding, training en oefening worden door de veiligheidsregio betaald. Voor de beschikbaarheidsdiensten (gemiddeld 1x per 5 weken) ontvang je een vergoeding, conform de piketregeling van Veiligheidsregio Fryslân. Een assessment kan deel uitmaken van de selectie.

  De vacature wordt in eerste instantie alleen intern open gesteld voor medewerkers van Veiligheidsregio Fryslân. 

 • Informatie en sollicitatie

 • Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Froukje de Vries, beleidsmedewerker en Algemeen Commandant Geneeskundige zorg of mevrouw Saskia van den Broek, afdelingshoofd crisisbeheersing, telefoonnummer secretariaat 088-22 99 111. Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot en met woensdag 20 december 2017 gestuurd worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 201788.


  Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk onze animatie via www.veiligheidsregiofryslan.nl/3480/animatie-wat-doet-de-vrf/.

  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

   

142
Functie(s): Medewerker P&O
Organisatie: GGD Fryslân