Vacature

Arts Seksuele Gezondheid

Organisatie: GGD Hart voor Brabant
Uiterste reactiedatum: 5 juli 2019

De afdeling seksuele gezondheid valt onder de sector Leefomgeving. Onder deze sector vallen ook de teams infectieziekten, reizigerszorg, forensische geneeskunde en tuberculosebestrijding. Als arts wordt je primair geplaatst bij het team seksuele gezondheid maar op termijn kan het zijn dat je ook werkzaamheden voor de andere teams gaat verrichten. Natuurlijk nadat je bent ingewerkt en geschoold bent op de juiste expertise.

Momenteel zijn we op zoek naar een basisarts/huisarts voor het team seksuele gezondheid. Dit kan tijdelijk, ter vervanging van een zwangerschap (mei-okt 2019) of wellicht op structurele basis.

Arts seksuele gezondheid, voor 24 - 32 uur per week

Wat ga je doen?

Je bent medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het team seksuele gezondheid. Je superviseert daarbij de verpleegkundigen en doktersassistenten tijdens hun spreekuren en je wordt geraadpleegd voor medische vraagstukken. Je draait klachtenspreekuren en verricht lichamelijk onderzoek waar nodig. Samen met de verpleegkundige maak je beleid voor behandeling van SOA’s.

Is het jouw passie om…

  • de zorgkwaliteit te bewaken en te verbeteren?
  • te adviseren vanuit sociaal geneeskundige optiek bij voorlichtings- en preventieve activiteiten?
  • contacten te onderhouden met netwerkpartners (huisartsen, apothekers, specialisten, etc.) en zo nodig nascholingen te verzorgen?
  • de rol op je te nemen van achterwacht voor het afsprakenbureau: adviseren en zo nodig verwijzen bij mails en gesprekken in verband met medische klachten?
  • te werken met kwetsbare groepen?
  • signalen en trends in de regio te verzamelen en op basis van deze gegevens beleidswijzigingen voor te stellen?
  • spreekuren uit te voeren gericht op opsporing en curatie van soa?
  • beleid te bepalen voor cliënten?

op onze website https://www.ggdhvb.nl/werken-bij/vacatures/detail?v=2239919 kun je de volledige vacaturetekst terugvinden en je motivatiebrief samen met je CV uploaden.

348
Organisatie: GGD Hart voor Brabant
Functie: Medewerker Personeelszaken