Vacature

Jeugdarts

Organisatie: GGD Hollands Midden
Reageer voor 3 juni 2020

GGD Hollands Midden beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee dragen wij er aan bij  dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen en achterhaalt zo wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal te blijven en doet dit namens 19 gemeenten in Hollands Midden. Meer informatie over de GGD vindt u op: www.ggdhm.nl.

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor versterking van het team in Leiden Zuid/West zijn wij op zoek naar een:

JEUGDARTS ( 0-12 jaar)
24 uren per week (eventueel meer uren in overleg)

Wat ga je doen?
Je werk is net zo divers als de jeugd zelf!
Tijdens de contactmomenten onderzoek je de groei, de lichamelijke- en psychosociale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Je kijkt samen met de ouders hoe het in bredere zin met het gezin gaat, hoe zij het ouderschap ervaren, naar de dingen die goed gaan en waar mogelijk ondersteuning nodig is . Bij de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar ligt de nadruk van je werk op de sociaal-medische begeleiding van leerlingen in het basis-  en speciaal onderwijs. Het beoordelen van de situatie van kinderen en jongeren is zowel preventief als op indicatie. Je neemt zo nodig deel aan zorg- en overlegteams georganiseerd door scholen of andere samenwerkingspartners. Vooralsnog zul je vooral ingezet worden voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Je volgt de ontwikkelingen en trends die invloed hebben op de gezondheid  en neemt dit mee in beleidsvoorstellen. Wanneer nodig verwijs je direct door naar eerstelijns- of tweedelijnshulp. Je voert het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Je voert je werkzaamheden uit in een JGZ team met verpleegkundigen en assistenten. Daarnaast is de RDOG zich aan het ontwikkelen als organisatie waarbij zelfstandige teams steeds meer zelf-organiserend worden. Hierbij verwachten we dan ook een actieve rol van je in deze teamontwikkeling.

Leiden Zuid/West is een zeer gevarieerde wijk met veel uitdagingen. De komende jaren gaat de gemeente Leiden op veel terreinen investeren in deze wijk. Dat biedt ook jou volop kansen om bij te dragen en om jeugdgezondheidszorg daarbinnen een goede plaats te laten innemen.

Wat vragen wij?

 • BIG geregistreerd arts (bij voorkeur geregistreerd als jeugdarts KNMG of arts M&G, profiel JGZ)
  Wij nodigen basisartsen ook van harte uit om te reageren!
 • Affiniteit en ervaring met het werken met kinderen en/of jeugdigen en hun ouders
 • Kennis van en een positieve kijk op recente ontwikkelingen in het vakgebied JGZ (zoals GIZ en flexibilisering aanbod JGZ)
 • Je denkt mee over en werkt mee aan het verder uitbouwen van producten binnen de jeugdgezondheidszorg en aan nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld
 • Je bent goed in het samenwerken met verschillende interne- en externe disciplines en draagt actief bij aan de ontwikkeling naar zelforganiserende teams
 • Werkdagen in overleg, maar de voorkeur ligt bij de maandag, de donderdag en de vrijdag.

De volgende competenties en vaardigheden zijn daarbij belangrijk:

 • Goede schriftelijke-  en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed ontwikkeld analytisch- en beoordelingsvermogen
 • Zelfstandig, pro actief en oplossingsgericht
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Samenwerkingsgericht
 • Representatief en klantgericht kunnen denken en werken
 • Goed kunnen organiseren en prioriteren

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige functie binnen een dynamische omgeving
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.914,- (aanloopschaal 10 peildatum 1.7.2020) en maximaal € 5.067,- (functionele schaal 11), bij een volledig dienstverband van 36 uur per week.
 • 17,05% Individueel Keuze Budget (waaronder 8% vakantiegeld, 6,8% eindejaarsuitkering en 2,25% overig) om extra verlof, opleidingen, aanschaf fiets mee te financieren of als extra inkomen te laten uitbetalen op een moment dat jou schikt;
 • De RDOG HM volgt de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en heeft een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectiviteitskorting (denk bijv. aan o.a. zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, woon- en autoverzekering) en kortingen op uitstapjes.
 • We hebben een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP; zo betalen wij twee derde van jouw pensioen.
 • De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar en bij goed functioneren is zicht op verlenging van het contract.

De RDOG HM heeft de ambitie om zich te ontwikkelen naar een zelforganiserende organisatie waarbij de (kwaliteit van) dienstverlening aan én de samenwerking met zowel de interne klant (medewerkers) en externe klant centraal staat.

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met collega jeugdarts Mieke Bakker via tel.nr. 088-3084005 en Rachelle Hoedemaker via tel.nr. 088-3084394Je schriftelijke sollicitatie kun je uiterlijk 3 juni a.s. mailen naar: vacatures@rdoghm.nl onder vermelding van vacaturenummer 058.
Gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 9 juni a.s.

Voor een impressie voor het werk op het CJG kan je kijken naar deze informatiefilms:
https://ggdhm.nl/thema-s/category/jeugdgezondheidszorg/
http://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/nu-voor-het-leven/

Lees meer over: arts jeugdarts basisarts

Locatie

Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
HomeThema'sProfessionals