Vacature

Beleidsadviseur vakbekwaamheid crisisbeheersing

Organisatie: Veiligheidsbureau Kennemerland
Uiterste reactiedatum: 11 september 2017

Jouw werkzaamheden

Het Veiligheidsbureau (VBK) is op zoek naar een ervaren beleidsadviseur die de professionalisering van de multidisciplinaire crisisfunctionarissen stimuleert èn vormgeeft. Het gaat om de crisisfunctionarissen die bij een opschaling zorgen voor de multidisciplinaire afstemming en besluitvorming, in het Commando Plaats Incident, Operationeel Team, Beleidsteam en Regionaal Actiecentrum Communicatie.

Je werkt in een team met collega’s en crisispartners aan de vakbekwaamheid en team-samenwerking van de crisisfunctionarissen, zodat zij goed zijn voorbereid op hun taak bij een ramp of incident. Jij weet vanuit je onderwijskundige achtergrond wat nodig is om de crisisfunctionarissen vakbekwaam te maken en te houden, zodat zij als team effectief kunnen samenwerken.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het signaleren en analyseren van relevante (regionale en landelijke) ontwikkelingen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen
 • Het ontwikkelen en implementeren van het beleid voor Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
 • Het ontwikkelen van uitdagende vakbekwaamheidsactiviteiten voor ervaren crisisfunctionarissen, gebaseerd op de scenario’s uit ramp- en incidentbestrijdingsplannen
 • Het ontwikkelen van (verdiepende) opleidingen, trainingen, en oefeningen met innovatieve werkvormen, zowel op operationeel, tactisch als op bestuurlijk/strategisch niveau
 • Het optreden als lid van een oefenstaf of als waarnemer
 • Het bevorderen van de leercyclus door het leerrendement uit evaluaties van oefeningen/ incidenten en onderzoeken te vergroten
 • Het optreden als boegbeeld van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen; tevens voorzitter van het MOTO-platform
 • Het monitoren en bijsturen van de vakbekwaamheidsactiviteiten in relatie tot het MOTO-beleid èn de evaluaties van incidenten en oefeningen
 • Investeren in een goed netwerk met samenwerkingspartners, waarbij gestuurd wordt op multidisciplinaire en (inter-)regionale samenwerking
 • Het verrichten van overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie en functie, zoals het leiden van complexere multidisciplinaire projecten

   

491
Functie(s): Medewerker P&O
Organisatie: GGD Kennemerland