Vacature

Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

Organisatie: Veilig Thuis Midden-Brabant
Reageer voor 31 december 2020

Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat wil zeggen dat we volop kennis hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Dat doen we niet alleen. We werken samen met een groot netwerk aan professionals. Denk aan onze collega’s in de zorg- en veiligheidsketen. Maar minstens net zo belangrijk zijn de mensen die dichtbij onze gezinnen staan: in de wijk, voor de klas of op het sportveld. Samen met hen bouwen we aan een waar partnerschap.          

Er is bij ons een vacature ontstaan voor de functie van:    Vertrouwensarts, 32-36 uur per week, vacaturenummer 2020-04

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Werken bij Veilig Thuis Midden-Brabant betekent dat je gedreven bent om samen met collega’s, externe professionals en ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en een bijdrage te leveren aan het organiseren van de veiligheid in de gezinnen. Binnen Veilig Thuis werken ruim 70 medewerkers, merendeels in de functie van casemanager Veilig Thuis. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, administratief medewerkers, stafmedewerkers, een werkbegeleider en een vertrouwensarts. De directeur en drie teammanagers vormen het managementteam.

De functie
ls vertrouwensarts Veilig Thuis draag je actief bij aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij medische aspecten in zaken ben jij altijd betrokken en je werkt nauw samen met je collega vertrouwensarts, gedragswetenschappers en werkbegeleider binnen het Team Inhoudelijke Ondersteuning (TIO). Daarnaast heb je een goede samenwerking met de vertrouwensartsen in Zuid-Nederland. 

Als vertrouwensarts heb je de volgende taken:

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor collega medici die te kampen krijgen met moeilijke situaties waarin vermoedens spelen van geweld in afhankelijkheidsrelaties;
 • Je beoordeelt, op verzoek van collega (para)medici, casuïstiek en adviseert deze collega’s in de stappen die men kan nemen;
 • Je adviseert intern de casemanagers en gedragswetenschappers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers en over de te ondernemen vervolgstappen in een casus met medisch aanverwante problematiek;
 • Je ondersteunt de casemanager op medische aspecten daarin;
 • Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van alle directbetrokkenen;
 • Je doet medisch/lichamelijk onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van toegebracht lichamelijk letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in bij bijvoorbeeld seksueel geweld (voor forensische rapportage of bij het duiden van letsel bij kinderen (LECK - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling), Centrum Seksueel Geweld;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in reguliere overleggen met ziekenhuizen en huisartsen);
 • Je neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Je levert een belangrijke bijdrage in de beleids- en kennisontwikkeling op jouw eigen (medisch) expertisegebied;
 • Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de organisatie;
 • Je doet namens Veilig Thuis aangifte bij de politie indien er een vermoeden is van een ernstig strafbaar feit. Daarbij respecteer je het beroepsgeheim van diegene die de medische informatie aanleverde;
 • Je registreert eigen werkzaamheden, maakt verslag op en stelt – zo nodig – rapportages op; 
 • Je doet gedurende een aantal weken per jaar de ‘bereikbaarheidsdienst vertrouwensarts’ voor Zuid-Nederland (telefonische dienst avond- nachturen).

 Wij vragen:

 • Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding e/o werkervaring als huisartsengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, spoedeisende geneeskunde, ouderengeneeskunde;
 • BIG registratie als basisarts of een van de bovengenoemde specialismen;
 • Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden, of daartoe bereid in te leren;
 • Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of daartoe bereid in te leren;
 • Basiskennis in forensische letselduiding, of daartoe bereid in te leren;
 • Kennis van ontwikkelingen en vaardigheden conform de daartoe gestelde accreditatie-eisen van de beroepsvereniging (VVAK);
 • Actuele registratie in het register van Vertrouwensartsen (VVAK) of daartoe bereid;
 • Bereid tot het periodiek volgen van intervisie en mentorschap door geregistreerde Vertrouwensartsen.
 • Bereid tot het voldoen aan scholingseisen gesteld door de VVAK. 

Daarnaast vragen wij: 

 • Je stelt als vanzelfsprekend vakmanschap centraal;
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd om in jouw vakmanschap te investeren;
 • Je bent in staat je eigen rol duidelijk af te bakenen en daarmee jezelf en de andere partij te positioneren;
 • Je beschikt over een sterk arbeidsethos;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt feeling met het kort en bondig rapporteren in een registratiesysteem;
 • Je bent analytisch en resultaatgericht;
 • Je bent flexibel en je kunt werken onder hoge druk;
 • Je kunt omgaan met weerstand en agressie.

Wij bieden
Veilig Thuis biedt een dynamische omgeving, waarin veel nog in ontwikkeling is en je zelf initiatief kunt nemen. Als vertrouwensarts word je optimaal ondersteund in de dagelijkse praktijk en in het volgen van scholing. Daarnaast werk je nauw samen met de andere vertrouwensartsen in Brabant. 

Je wordt bij Veilig Thuis Midden-Brabant hiërarchisch aangestuurd door de teammanager van het Team Inhoudelijke Ondersteuning. Veilig Thuis Midden-Brabant biedt een urencontract voor 32 - 36 uur per week.

Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en bij ongewijzigde organisatieomstandigheden is er de intentie om het contract om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Rechtspositie conform CAO Jeugdzorg, schaal 12 (minimaal € 3568,98 maximaal € 5616,78 bruto per maand op basis van fulltime dienstverband). Daarnaast kent de CAO een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Procedure
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Patricia van de Graaf (teammanager),06 13 24 62 11 of bij Lisette Huffmeijer (vertrouwensarts), 06 81 41 30 83.Voor informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl.  
Het is ook een mogelijk om een dag mee te lopen met de vertrouwensarts. 

Sollicitatie
De reactie, vergezeld van een CV en motivatiebrief, kan gemaild worden naar sollicitatie@veiligthuismiddenbrabant.nl  Dit onder vermelding van het vacaturenummer 2020-04. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

HomeThema's